מהי ריבית?

כל מי שנכנס לבנק, מקשיב לחדשות או קורא עיתונים, נתקל במושג “ריבית”. מהי הריבית?

לכל אדם עובד יש הכנסה בה הוא יכול להשתמש לרכישת מוצרי צריכה כגון מזון, ביגוד, תחבורה, חינוך, בריאות, פנאי ונופש, או שהוא יכול לשמור חלק מהכנסתו כחיסכון לשימוש עתידי.

כאשר אנחנו מחליטים לחסוך חלק מכספנו, אנו מוותרים על מוצרי צריכה היום. הויתור הזה הוא כואב, ולכן הוא נחשב עלות עבורנו. אחד הדברים שיכולים לעודד אותנו לחסוך את כספנו הוא אם נקבל פיצוי על כך שנסכים לא להשתמש בכסף בתקופה נתונה. תכנית חיסכון בבנק עובדת בדיוק לפי עיקרון זה. הבנק מציע לנו “לסגור” את החיסכון, כלומר להתחייב שלא נשתמש בכסף בתקופה ידועה מראש. תמורת הבטחה זו הוא ישלם לנו ריבית שבדרך כלל נקובה באחוזים מהסכום שהופקד לחיסכון.

דוגמא לריבית בנקאית:

אנחנו מתחייבים שלא נשתמש בכסף לכל תקופת החיסכון, ואנו מוכנים לעשות זאת עקב העובדה שהבנק מבטיח לנו את תשלום הריבית כפיצוי על אי שימוש בכסף לצורך צריכה.

כמה ריבית הבנק יהיה מוכן לשלם לחוסכים?
גובה הריבית תלוי בשלושה מרכיבים:

ריבית בנק ישראל- זהו שיעור הריבית אותו קובע בנק ישראל  שהוא שיעור הריבית בה הבנקים המסחריים (כגון בנק לאומי, בנק פועלים, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק מזרחי טפחות וכיו”ב) יכולים ללוות כסף מבנק ישראל. לחצו כאן כדי לקרוא את הפוסט “המערכת הבנקאית” על מנת ללמוד על הבנקים השונים.

המרווח – אחוז הנקבע על ידי הבנקים המסחריים והנוסף לריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל ועוד המרווח שווה ריבית הפריים, המשמשת כבסיס לרוב ההלוואות והחסכונות.

משך זמן בו הלקוח מתחייב שלא למשוך את הכסף מתכנית החיסכון – ככל שמשך זמן זה גבוה יותר, הפיצוי, כלומר הריבית, יהיה גבוה יותר.

כשאין לנו כסף ואנחנו רוצים להשתמש בכסף, אנחנו יכולים לבקש הלוואה. הלוואה היא הזכות להשתמש בכסף שאינו שלנו. מכיוון שלנו אין כסף ולאחרים יש כסף, כדי שהאחרים יסכימו לוותר על השימוש בכספם,  עלינו לפצות אותם. במקרה כזה תמורת הזכות להשתמש בסכום כסף שאינו בבעלותינו, אנחנו נצטרך לשלם. הריבית היא התשלום שעלינו לשלם תמורת הזכות להשתמש בכסף שאינו שלנו. שימו לב שבגלל שעלינו לשלם עבור ההלוואה, המינוח הנכון הוא לקנות הלוואה ולא לקחת הלוואה.

לסיכום:

הריבית היא למעשה המחיר של החזקת כסף נזיל. כאשר אין בבעלותינו כסף נזיל אנחנו  משלמים ריבית תמורת האפשרות להחזיק כסף נזיל. כאשר בבעלותינו כסף נזיל אנחנו יכולים לוותר על השימוש בו לתקופה מסויימת תמורת תשלום ריבית שנקבל מהבנק או ממי שהלוונו לו את כספינו.

הבנקים הם הגוף המתווך בין אלה שיש להם כסף נזיל והם מפקידים אותו בבנק, ובין אלה שאין להם כסף נזיל המוכנים לשלם תמורת הזכות להשתמש בכסף נזיל. מדוע הבנק מסכים לשלם ריבית לציבור החוסכים? מפני שבמהלך השנה שבה החוסכים מתחייבים לא לגעת בכסף, הבנק יכול להלוות אותו למי שזקוק להלוואה. הבנק תמיד יציע ריבית גבוהה יותר ללווה (מי שאין בבעלותו כסף נזיל) ממה שהציע למלווה (בעלי כסף נזיל הסוגרים את כספם לתקופה מוגדרת מראש בתכנית חיסכון)

דוגמא:

הקשר בין הריבית ובין המחירים של מוצרים במשק, או ריבית נומינלית לעומת ריבית ריאלית

הריביות הנקובות בתוכניות החיסכון וההלוואה הן ריביות נומינליות. כלומר: ריבית מספרית. לדוגמה 10% מ 1000 היא בדיוק הפעולה של 10% מ 1000 כלומר 100.

ריבית ריאלית היא התאמת הריבית הנומינלית למצב של שינוי במדד המחירים לצרכן. מה זאת אומרת?

כדי להבין מדוע המחירים עולים אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט על אינפלציה.

לאחר שהבנתם מה זה אינפלציה, נחזור לעניינו.

נניח שהמחירים עלו ב-2% במהלך השנה.

החוסך שלנו הפקיד 1,000 ₪, התחייב לא לגעת בהם כל השנה, והוא מקבל בסוף התקופה 1,100 ₪.

הבעיה היא שבגלל שהמחירים עלו, כוח הקנייה של הכסף ירד. זאת אומרת, ש 100 ש”ח תשלום ריבית שקיבל בסוף התקופה, לא יכול לקנות את אותה כמות המוצרים שיכול היה לקנות בתחילת התקופה. הריבית הריאלית היא ריבית המחושבת תוך התחשבות בשינויי מחירים. אם המחירים עלו ב 2% במהלך השנה,  אז הריבית הריאלית תהיה הריבית הנומנלית פחות האינפלציה כלומר מחסירים 2% מה 10% ומקבלים ריבית ריאלית של 8%. 

לסיכום:

הריבית היא מחיר השימוש בכסף. החוסכים מוותרים על שימוש בכסף לתקופה מסויימת ולכן מקבלים עבור ויתור זה פיצוי בדמות תשלום ריבית. הלווים משלמים עבור הזכות להשתמש בכסף לתקופה מסויימת לכן עליהם לשלם ריבית.

אין לראות במאמר זה ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא. מטרת המאמר היא חינוכית בלבד.

 

מדריכים נוספים: